Islam · politik · Ramadan · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Kunskap och internet är islams värsta fiende och demokratins bästa vän.

Det latinska ordspråket säger: ”Repetitio est mater studiorum”, på svenska: repetition är kunskapens moder.

Om en del slutade repetera det de repeterar skulle vi inte repetativt behöva läsa det vi allt oftare läser.

Återigen läser vi om mord begångna av en Allahu akbarist.

Människor i Europa får numera och allt oftare sätta livet till på grund av att en pedofilistisk analfabet i Mellanöstern för 1400 år sedan hittade på regler som passade hen bra.

Dessvärre har vi genom repetition vant oss vid att det är så här det är.

En regel som efter 1400 år tvångsmässigt fortfarande följs är den så kallade fastan, en regel som år 2018 orsakat en tonårings sjukhusvistelse, ur artikeln:

”En vän till familjen säger till Sydöstran att den kan ha utlösts av ett bråk kring Ramadan. – ”Vi har flytt från Syrien för att komma undan krig men här blir han slagen av klasskamrater för att han inte följer Ramadan. Nu ligger han på akuten och vi vet inte vad vi ska ta oss till”.

Som det ser ut är de tvungna att fly igen. Frågan är vart, Australien kanske?

Islams ramadan är islam. Morden i Belgien är islam. Men islams anhängare talar helst om islam utom när det ska talas om vad islam verkligen är.

Enda sättet att få folket i Sverige att inse vad islam verkligen är, är att med fakta och saklighet repetera vad islam verkligen är.

Den effektivaste vägen att nå ut med faktabaserad kunskap om islam är internet, i min blogg finns en del att läsa.

Kunskap och internet är islams värsta fiende och demokratins bästa vän.

Annonser