Islam · Ramadan · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Att i en guds namn missköta sig så att man riskerar sitt och andras liv är inte religion, det är fanatismen eller okunskap.

Med tre månader kvar till valet verkar naturen själv ställa sig på demokratins och förnuftets sida.

Eller är det sättet för Allah, att en månad testa alla, som tvingas att islams regler följa; under denna ljuva värmebölja?

Islams ”rättrogna” följare skall en månad per år missköta sig på grund av att koranens ord kom till en egenutropad analfabetprofet.

Under den månaden får islams anhängare inte äta eller ens dricka vatten under dagtid.

Hur lyckat är det att inte äta eller dricka under de vakna dygnstimmarna? Hur farligt är det under varma sommardagar?

Jag ställde frågan till ett antal fackförbund hur de avsåg att agera på arbetsplatser där effekterna av ramadan kan medföra risk för personskador.

Från vårdförbundet kom rappakalja till svar, ur texten:

Samtidigt har vi religionsfrihet i landet och rätten att tillämpa sin tro på det sätt som den säger. Det är också en mänsklig rättighet”.

Vårdförbundet menar alltså att det är en mänsklig rättighet att i en guds namn utsätta andra för fara.

Detta år är ramadan mellan mitten av maj till mitten av juni. Detta år har vi haft det varmaste maj sedan 1945, och värmen fortsätter, Sverige har hamnat mitt i högtryckets öga.

Det har varit så varmt att skolor avbrutit undervisningen och sänt hem eleverna!

Att inte dricka under så varma dagar är farligt.

En del skolor har bett eller uppmanat elever att inte missköta kosthållningen under ramadan, bland annat en skola i Eskilstuna, vilket drog igån imamen i Eskilstuna stora moské, ur artikeln:

Det är ju absolut ingen ond avsikt från deras sida, utan det visar ju bara en brist på förståelse av den lite mer globalt utsträckta verkligheten. Man har en helt och hållet svensk syn på hur saker och ting ska vara, säger Abd al Haqq Kielan”.

I klartext: islam (”den lite mer globalt utsträckta verkligheten”) står i motsatsförhållande mot den svenska vetenskapligt belagda synen på hur kroppen fungerar.

Imam Abd al Haqq Kielan föddes som Leif Karlsson i Eskilstuna.

Numera är Leif en svensk imam, verksam i riksförbundet Svenska islamiska församlingarna. Numera pläderar Leif uppenbarligen för att barn i en guds namn ska utsätta sig för fara.

Islams gudomliga lagar, regler och värdegrund går mot den svenska vetenskapliga och sekulariserade värdegrunden.

Att tro på en gud, jultomten eller att grisar kan flyga är upp till var och en.

Att i en guds namn missköta sig så att man riskerar sitt och andras liv är inte religion, det är fanatismen eller okunskap.

Annonser