Centerpartiet · Islam · Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

År 2018 verkar valet i Sverige stå mellan demokrati (SD) eller diktatur (islamismen).

Vi som minns minns Annie Lööfs tv-utsända ord: 30 miljoner invandrare arbetar och pratar svenska från dag ett.

Hur det ska gå till när centerpartiet skickar ut valmaterial på bland annat arabiska kan man fundera på.

Vad som står i centerpartiets arabisktextade information vet inte svenskar som inte kan läsa arabiska, men en aning om vad som sägs utan att vi vet det visar socialdemokraternas lögner på Facebook.

En socialdemokratisk politiker har på Facebook spridit det som numera kallas fake news om SD.

Den socialdemokratiska politikern kablade ut lögnerna på arabiska, och uppmanade de arabisktalande att rösta på Mp, V eller socialdemokraterna.

Man kan undra om den socialdemokratiska politikern använde google translate för att översätta sina lögner till arabiska, eller om socialdemokraterna tar in antidemokrater i sitt parti.

Vi som minns minns skandalen då socialdemokraterna valde in Islamiska föreningens ordförande, Omar Mustafa, i styrelsen.

Vi minns också att Mustafa avgick eftersom han tyckte det var viktigare att vara muslim än socialdemokrat.

En annan islamisk organisation uppmanar muslimer att inte rösta i valet, det strider mot islams värdegrund, ur texten:

Allah har i definitiva ordalag förbjudit att lagstifta eller tillämpa någon annan lagstiftning än det som Allah har uppenbarat. Och förbjudit att man tar icke islamisk lagstiftning till domare”.

Inom islam anses det att enbart islam och sharia ska råda. Centerpartiet verkar dela den uppfattningen.

Det är uppenbart att de rödgröna (C, S, Mp och V) flirtar med en diktatorisk ideologi, men de verkar inte vilja veta det.

Islam är precis som kommunismen och vänsterpartiet: islam har inte med islam att göra då islam praktiseras i praktiken.

Hur praktiken är ser vi i Saudiarabien, Iran och Islamiska staten.

År 2018 verkar valet i Sverige stå mellan demokrati (SD) eller diktatur (islamismen).

En reaktion till “År 2018 verkar valet i Sverige stå mellan demokrati (SD) eller diktatur (islamismen).

Kommentarsfältet är stängt.