Islam · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Utrikesminister Wallström och det nysvenska SSU kulturkrockar.

Numera är det närapå omöjligt att veta vad, vem eller vilka som är ”svenskt” och ”svenska”.

Men hav förtröstan, i vårt land räcker det med att tycka något så är det så som man tycker tills man tycker något annat.

Nu tycker någon forskare att samer inte är svenskar, ur texten:

Ny forskningsrapport påstår att samer inte är svenskar”.

Samer har funnits, levt, försörjt sig och fött barn i Sverige längre tid än vad Skåne varit svenskt.

Om samer inte är svenskar torde alltså skåningar vara danskar. Frågan är vad en stockholmare som invandrat till skåne blir, nydansk?

När blir den nyblivna skåningen skånsk?

Och är en skåning egentligen en Gammeldansk?

Är den svenska kvinna som är gripen i Irak svensk, skånsk, nydansk eller terrorist? Ur texten:

En svensk kvinna sitter frihetsberövad i Irak. Inom kort kommer hon att ställas inför rätta i Bagdad. Hon misstänks för att ha kopplingar till terrorrörelsen IS och för att olovligt ha vistats i landet”.

Den svenska kvinnan är sannolikt inte same från det isiga norr, enda kopplingen torde vara is. Eller IS. Välj (som Södertörns studenter) hur ni själva uppfattar saken.

Den svenska kvinnan (vars svenskhet sannolikt är kortare än en nydansk skånsk dito) misstänks ha kopplingar till islams terrorrörelse IS och befinner sig olovandes i Irak. Kvinnan riskerar ett långt fängelsestraff.

I Sverige får illegala invandrare plats på gymnasieskolor.

Det kan vi tacka statsministeraspirant Annie Lööf,
miljöpartiet och socialdemokraterna för.

Kanske den svenska kvinnan har den osvenska värdegrund som spirar i socialdemokraternas mångkulturella plantskola SSU.

Man kan undra om den gripna svenska kvinnan är en:

1/ Socialdemokratisk ungdomspolitiker från Malmö.

2/ Förvirrad backpacker som trodde Bagdad är en vingård i Australien.

3/ Nysvensk svensk medborgare med rötter i en pedofilistisk profets ideologi.

Det är tur att den fängslade svenska kvinnan har hela den humanitära stormaktens samlade resurser (Margot Wallström) till sitt förfogande.

Utrikesminister Wallström fördömde den värdegrund som råder inom IS och delar av SSU, resultatet blev att Arabförbundet och de 57 länderna i OIC (Organization of Islamic Cooperation) fördömde Wallström.

Utifrån den historien kanske Wallström får det svårt att tota ihop något bra med Irak.

Kommer Wallström använda sig av den världsberömda svenska tysta diplomatin?

Med facit i hand verkar det som att det fungerar bättre ju mindre Wallström och hennes politikerkollegor säger.

Annonser