politik · Samhällsfrågor

Höja skatterna eller öka utvandringen?

Vi som minns minns hur lyriska de politiskt korrekta var över vinsterna den kostsamma skattefinansierade invandringen sades vara.

Sandvikens kommun togs fram som lysande exempel, kommunen påstods tjäna över en halv miljard kronor årligen på invandringen.

Märkligt nog visade det sig att Sandviken förlorar näst mest i Sverige på grund av den invandringen.

Det finns en enkel regel: ju fler som ska dela på kakan, desto mindre blir det till var och en.

De blev förmodligen för många bidragsberoende kakätare i Sandvikens politiskt korrekta kakburk.

De kommuner som i de längsta värjt sig mot att ta emot de kostsamma bidragsberoende klarade sig bättre.

I sann socialistisk anda hade den rödgröna regeringen lösningen för att förstöra deras ekonomi: de tvingade (tillsammans med alliansen) kommunerna att ta emot bidragsinvandrarna.

För att kommunerna hjälpligt skulle klara av den ökade kostnad de rödgröna tvingat på kommunerna, gav de kommunerna våra skattepengar, ur artikeln:

Sverige har haft sin högsta befolkningstillväxt sedan 1861 och kommunerna klarar nu sin allt mer ansträngda ekonomi med hjälp av statliga bidrag – som under åren 2015 och 2016 uppgick till 180 miljarder kronor”.

Konstigt. Invandringen var väl en vinst? Sandviken togs ju fram som exempel…

Nu drabbar de rödgrönas stolligheter folket i bland annat Heby kommun, där tvingas de dra ned på de kommunala verksamheterna eftersom de rödgröna bryter ett löfte, ur artikeln:

I den övergångsbudget som regeringen förbereder kommer inte tidigare utlovade fem miljarder kronor extra till kommunerna att finnas med”.

Vi är i en högkonjunktur med massiva skattehöjningar, men pengarna räcker inte till. Konstigt, invandringen var väl en vinst?

När lågkonjunkturen kommer finns bara två sätt att klara statsfinanserna:

☆ höja skatterna ännu mer och minska välfärden

☆ eller minska kostnaderna (bidrag och ersättningar till de hitkommande).

Sverige behöver en utvandring.