Islam · politik · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Vissa folkgrupper grupperas i en egen guppande grupp.

Det naiva folket i den naiva humanitära stormakten Sverige har gjort det igen. De har blundat.

Den här gången är det fru Justitia som varit blind.

I folkgruppen ”invandrare” förekommer ibland barnäktenskap och äktenskapstvång, vilket i klartext innebär att ett stackars flickebarn tvingas gifta sig med en gubbjävel.

Det strider mot svensk lag och ska bestraffas (maxstraffet är fyra år), men i ett av de kända fallen fick flickans föräldrar bara villkorliga domar för förberedelse till äktenskapstvång

Den tänkta maken och presumtiva våldäktsmannen blev frikänd!

På något märkligt sätt verkar folkguppen invandrare särbehandlas positivt (i klartext: kommer undan trots förberedelse till brott). Petra Kyllerman på riksorganisationen GAPF sade, ur artikeln:

Man kan fråga om domen hade sett lika dan ut om det varit en svensk liten flicka som hade utsatt för det här”.

Gissa hur batikhäxor och mediamuppar hade reagerat om Kalle, 35, hade bokar bröllopsviten till sig och Stina,13 år.

Sommaren 2014 publicerades min krönika om fenomenet med barnbrudar, ur texten:

Det här är ett samhällsproblem som vi fått i och med invandringen från samhällskulturer med en helt annan syn på (och lag om) barnäktenskap, jämställdhet och mänskliga rättigheter”.

Sedan dess har problemet kommit till ytan, men den naiva humanitära stormaktens naiva blinda rättskipare märker inte fenomenet ens om vi stoppar upp det i näsan på dem.

Hanif Bali twittrade träffsäkert:

”Ett gäng batikdomare har alltså friat en man från äktenskapstvång för att han inte hann våldta den trettonåriga bruden innan hon flydde”.

Sens moral: de som förbereder övergrepp mot andra, frias om de inte hunnit begå övergreppet. Om de tillhör rätt folkgrupp, vill säga.

Har folkgruppen terrorister därmed fått carte blanche för planering av terrorbrott? Özz Nűjen kan i sådana fall utan bekymmer anställa svartjobbande lastbilskörande terrorister.

Man ska inte jiddra med folkgruppen Özz.