politik · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

I Sverige söker vi tillstånd för att hålla tal på offentlig plats, efter talen går alla hem och tycker de gjort en insats för demokratin.

I juli år 1789 startade den franska revolutionen på grund av maktens utsugning av folket, resultatet blev fransk demokrati.

År 2018 har den franska demokratin nästan orsakat en ny revolution, de ”gula västarna” protesterar mot maktens utsugning av folket.

I Frankrike har tiotusentals människor (en del har tagit ledigt från jobbet, om de har något vill säga) under en månads tid dragit på sig en gul väst, byggt barrikader och kraftfullt markerat mot socialiberalismens utsugning av folket, ur artikeln:

Fruns arbetsgivare drog nytta av ett av Frankrikes subventionerade inslussningskontrakt. För en billigare peng än hennes lön fick arbetsgivaren i stället två anställningar”.

Det är inte det folket betalar skatt för.

Vi har samma stolliga utveckling i Sverige:

☆ Invandrare utan svenskakunskaper och andra färdigheter lönesubventioneras med våra skattepengar.

☆ Resultat: organisationer får billig okvalificerad arbetskraft medan arbetslösheten ökar.

☆ Konsekvens: fattigdomen ökar.

Socialismens affärsidé är att alla ska ha det lika djävligt. Utom maktens män och kvinnor, förstås.

I Frankrike startade protesterna som en partipolitiskt obunden (folkets) rörelse på Facebook ur artikeln:

Protesterna var mot en ny bensinskatt. Det finns inga officiella ledare”.

I Sverige är vi ordningssamma och snälla: en ansvarig söker tillstånd för att hålla tal på offentlig plats, efter talen går alla hem och tycker de gjort en insats för demokratin.

I Sverige försöker några entusiaster plagiera fransmännens koncept, med klent resultat: det som i Frankrike är en månads massiva missnöjesyttringar blir i Sverige några timmars helgaktivitet.

En del av de som arrangerar offentliga tal utropas som ledare av några, men att en liten skara politiskt inkorrekta (extremister eller nykändisar) några veckor i rad samlar några likasinnade på ett torg någonstans är inte lösningen på Sveriges problem.

Däremot har originalaktiviteterna varit startskott på växande folkliga rörelser.

Exempel på sådana startskott är:

☆ Kamil Rybas och Dispatch Internationals islamkritik,

☆ Dan Parks satiriska gatukonst (Park har frihetsberövats för den)

☆ och Folkets demonstration.

I Sverige har folket under några årtionden tvingats betala allt mer för allt mindre, men någon revolution är inte i sikte.

Vi är precis lika mycket demokratiskt lobotomerade i Sverige som folket var under kommunismens tid i Ryssland.

Det är lite komiskt att en liten skara av de som är på plats under helgtalen på svenska torg tycker att de som inte var på plats (majoriteten i Sverige) är bekväma eller fegisar.

De som tycker det kan ju göra som fransmännen.

Annonser