Islam · politik · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Kristendomen är numera en fredlig subkultur, islam är fortfarande en våldsideologi under cover.

1975 gick den svenska komedin ”Släpp fångarne loss, det är vår” upp på biograferna. Den är rolig.

På lördag släpps ”den arabiska vårens” motståndare ut ur svenska fängelser, det är inte roligt.

Det är ett knippe ”svenska” terrorister som är på väg ut i samhället, ur artikeln:

Ahn-Za Hagström på Säpo framhåller vikten av att samhällets goda krafter sluter upp när terrordömda avtjänat sina straff. Så att de inte blir hänvisade till de onda krafterna, utan att det finns ett annat alternativ än att fortsätta sin tid inom de extremistiska miljöerna”.

De extremistiska onda krafterna är alltså islam.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp menar att vi inte har beredskap mot våldsideologin islam, han efterlyser ett nationellt avhopparprogram, ur artikeln:

De existerande programmen är överbelastade och inte anpassade för det här klientelet. Enligt honom är de allra flesta inte så intresserade av att hoppa av, huvudparten går ju tillbaka till de gamla miljöerna”.

Kära nån, en person som är född in i en miljö lämnar den inte i fängelset. De ÄR miljön, och de sprider den!

Den gamla bekanten al-Qaida (en av islams många terrorgrupper) är på gång igen, ur artikeln:

Terrororganisation al-Qaida planerar nya attacker mot civilflyg och flygplatser. Enligt den brittiska säkerhetsministern Ben Wallace har al-Qaida börjat växa i styrka igen. De har inte försvunnit – de har omorganiserat sig”.

al-Qaida är islam, precis som Islamiska staten är, och islam försvinner inte.

Irans hängningar är islam, ur artikeln:

Sedan president Hassan Rouhani tillträdde för snart sex år sedan har i snitt en kvinna i månaden avrättats i det shariastyrda landet”.

Sharia är islam. Sharia praktiseras i det shiamuslimska Iran. Okunniga tror att shia är ”det snälla islam”.

Islam försvinner inte, det är bara olika grupperingar som använder terror och/eller sprider propaganda om ”fredens religion”.

Religion är i sig ideologi (idéer om hur samhället ska organiseras och styras).

Islam är en ideologi med våld och propaganda som verktyg, precis som nazismen och kommunismen.

Skillnaden mellan islam och kristendom är att:

☆ islam ännu är ideologi (liknande nazismen eller kommunismen)

☆ medan kristendomen reducerats till enbart religion (tron på en gud och ett liv efter detta).

Kristendomen är numera en fredlig subkultur, islam är fortfarande en våldsideologi under cover.

Bilden är ur Mäkis bildarkiv.

Annonser