Centerpartiet · Liberalerna · Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Tramp, tramp, trampelitramp, hör vi ekot av det rödbrunas förflutna marschera igen?

Nu har det slagit runt på riktigt i maktens huvuden: funktionsnedsatta ska föras in i ett statligt register.

Tramp, tramp, trampelitramp, ekot av det rödbruna förflutna hörs marschera igen.

En viss mustaschprydd liten man införde något liknande för 80 år sedan, ur artikeln:

1939 utfärdade den tyska regeringen en strängt hemlig förordning. Alla barn under tre års ålder, som hade missbildningar eller funktionsnedsättningar av olika slag, skulle registreras”.

Forskare har uppskattat att omkring en miljon människor med funktionsnedsättningar mördades, steriliserades eller utnyttjades av det nationalsocialistiska Tyskland.

Nu trampar den rödgröna socialistiska regeringen i socialist Hitlers fotspår, ur artikeln:

Registret gäller dem som studerar på folkhögskola. Folkhögskolerektor Anneli Dahlqvist förstår inte varför det nu måste rapporteras in på personnivå, med personnummer”.

Det kan väl inte vara så att den rödgröna regeringen tänker samköra vissa register i syfte att upptäcka bidragsfusk?

Eller… fiskar de rödgröna i mycket grumligt rödbrunt vatten? Tramp, tramp, trampelitramp?

Regeringen skyller registreringen på att SCB vill göra vad regeringen sagt åt dem att göra vad de gör, ur artikeln:

I en regeringspromemoria står det att det är SCB som velat ändra rapporteringssystem. Pressansvarig på SCB säger att ändringen är nödvändig för att klara regeringsuppdraget”.

SCB lyder bara order. Har vi hört den förut (Nürnbergrättegångarna, host, host)?

Man kan undra vad regeringen har för tankar med uppdraget de givit SCB.

Rektor Anneli Dahlqvist skriver i en debattartikel ”ingen vet hur statens register kommer att användas av framtida regeringar.”

Framtida regeringar? Är tanten blind? Det är den nutida regeringen som vill registrera funktionsnedsatta människor.

Tramp, tramp, trampelitramp…

Tramp, tramp, trampelitramp, ekot av det rödbruna förflutna hörs marschera igen. SCB lyder bara order.

Och det finns redan ett register över funktionsnedsatta: riksdagens personalförteckning med de rödgrönas (inkl. L och C) riksdagsledamöter.