politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna

Svensk säkerhet läggs på IS av politiker och myndigheter.

Den humanitära stormakten Sverige (ett av världens mest klimatsmarta länder) sitter på en tickande bomb.

En del av oss sitter i bomben.

De som tror att den tickande bomben har att göra med:

☆ skattefinansierad, kostsam improduktiv invandring,

☆ islams hemsnickrade bomber i kapade fordon

☆ och terroristhinder framför infarter till julmarknader, gågator och köpcenter har rätt, men nu handlar det om bussar. Ur artikeln:

Expert: Gasfordon kan bli dödsfällor”.

Med miljötänket i tankarna behöver terrorister inte ens ladda bussar med bomber, bussarna ÄR bomben!

Regeringen tar i sedvanlig ordning till krafttag i den sprängfyllda frågan: infrastrukturminister Tomas Eneroth kallar till möte. Ur artikeln:

Gasbussar är en viktig investering som kommuner och regioner gör för att nå klimatmålen. Då ska det inte råda någon osäkerhet om att det är ett bra och säkert alternativ, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth”.

Ett säkert alternativ? Experten säger: ”Gasfordon kan bli dödsfällor”. Tomas Eneroth åker nog inte gasbuss.

Transportstyrelsen och MSB är inkallade till mötet som ska säkerställa att bussar inte exploderar i städer.

Nu ska vi se här…. Dan Eliasson, den vandrande katastrofen, är chef för MSB. Och Transportstyrelsen, det är väl myndigheten som inte ens kan hantera sin egen säkerhet?

Det känns oerhört betryggande.

Transportstyrelsen har fattat ett annat beslut: två flygplan av typen Boeing 737 max 8 har störtat på liknande sätt, hundratals människor har omkommit.

Flera länder ger flygplanet flygförbud medans orsaken till olyckorna utreds.

Transportstyrelsen (som ansvarar för flygsäkerheten i Sverige) håller fast vid sin bedömning att inte ge flygplanstypen flygförbud.

Det känns oerhört betryggande.

Staffan Söderberg, sektionschef på Transportstyrelsen, säger:

I nuläget försöker vi få in information från haveriutredningen, det är där all fakta finns. Det finns ingen ny fakta som säger att Boeingmodellen inte kan flyga, men allt efter att fakta kommer in gör vi en ny bedömning”.

Två plan av samma modell har under kort tid störtat under liknande omständigheter, hundratals människor har omkommit.

Men enligt Transportstyrelsen finns ingen fakta som säger att flygplanstypen inte kan flyga.

Det känns oerhört betryggande.

Två plan av samma modell har störtat under liknande omständigheter, hundratals människor har omkommit. Ingen svensk åtgärd.

En gasdriven buss exploderar mitt i Sveriges huvudstad, en expert varnar för de klimatsmarta dödsfällorna. Ingen åtgärd.

Om det varit någon stake i stollarna hade de omgående givit den störtande flyplanstypen flygförbud och förbjudit gasdrivna fordon i trafiken.

Det svenska politiskt korrekta samhället lider av politiskt korrekt svensk senfärdighet och ängslig koll efter opinionsvindar.

Här silas det mygg och sväljs kameler. Här stoppas huvudet i sanden. Här får de inte tummen ur röven.

Medans politiker och myndighetsfolket har möten om utredningar tickar den tickande bomben vidare.

Numera är frågan bara var och när det smäller.

Annonser