Islam · politik · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

När en demokrati tillåter en förtryckande och diktatorisk värdegrund att synas, höras och växa, är demokratin snart död.

Förr var de farligaste klubbar vi hade i Sverige Hells Angels och kommunistklubbarna inom KFML, sedan togs KFML-klubbarna över av palestinska terrorister.

Numera tillåter vår svenska grundlag terrorister att bilda terroristklubbar i Sverige, vilket jag skrev om igår.

De testosteronstinna terroristerna trampar på en terra firma (mark) vars värdegrund är himmelsk (Allah) och blodbesudlad.

Problemet är värdegrunden.

Den värdegrunden matas nyfödda med redan vid modersmjölken.

Den värdegrunden tillåts finnas:

☆ i vårt parlamentariska finrum (riksdagen),

☆ i våra skattefinansierade myndigheter (Migrationsverket)

☆ och i vår skattefinansierade public service (SVT).

I kombination med en demokratis öppenhet och politiskt korrektas naivitet är den värdegrunden livsfarlig för demokratin.

Ett av de senaste exemplen visas i tv-rutan av SVT som (trots att de ska vara religiöst opartiska) har en kvinna, iklädd värdegrundens slöja, som reporter.

Kvinnan uppges vara dotter till en radikal imam, ur texten:

Cheyma Moufid som syns i tv-rutan i slöja är dotter till en imam i en moské i Stockholm – samma moské där den gripna terroristen Sahbi Zalouti som ville avrätta Jyllands Postens redaktion var församlingsmedlem i”.

När debatten om huruvida Islamiska statens terrorister ska få komma till Sverige anställer det skattefinansierade SVT en person som står på samma
värdegrund som IS.

I en del kommuner får hitresta terrorister skattefinansierade bidrag.

Segregationen mellan demokrati och förtryckarideologi ökar i Sverige.

När en demokrati tillåter en förtryckande och diktatorisk värdegrund att synas, höras och växa, är demokratin snart död.

Det är dags att avslöja islam.

Bilden är ur Jeanders bildblogg.

Annonser