Islam · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Socialdemokraterna har flickors blod på sina händer.

Socialakrobaterna. Igen. Vad är det för fel på dem?

För att låna politruk Dan Eliassons bevingade ord: Vad har de varit med om, vilka omständigheter har de vuxit upp under, vad är det för trauma de bär med sig?

Nu har socialakrobaterna (som under flera år försvarat islams samhällskulturella kvinnovåld) kommit på att de lite ljummet ska reagera mot det de försvarat.

När de får kritik för sin mångåriga flathet, väljer de att attackera kritikerna, ur artikeln:

Efter Socialdemokraternas partikongress i Örebro, där statsminister Stefan Löfven fick ett stort gensvar för sitt utspel om kampen mot hedersrelaterat förtryck gick regeringen till motattack mot kritiska röster”.

Det är lite knäppgöksvarning på socialdemokraterna numera. En del andra knäppgökar hette Stalin, Hitler, Pol Pot och Mao.

Socialdemokraterna har systematiskt försvarat ”heders”-mord, i december 2000 (ett drygt år efter släktens mord på Pela Atroshi), skrev Mona Sahlin och dåvarande jämställdhetsminister (!) Margareta Winberg i Dagens Nyheter:

Det finns ingen statistik som säger oss att våldet mot de unga kvinnorna är kulturellt betingat. Det handlar i stället om mäns våld mot kvinnor. Vi får aldrig acceptera talet om “hedersmord”.

Det är mycket knäppgöksvarning på socialdemokraterna. Är de blinda och döva eller helt enkelt ideologiskt dumma?

Vintern 2001 höll Fadime ett tal i riksdagen där hon berättade om familjens mordhot mot henne för att hon träffat en svensk man.

Riksdagsledamöterna lyssnade och applåderade artigt Några grät.

Frågan är om de grät när Fadime sköts ihjäl av sin far två månader senare.

År 2003, ett år efter det skamliga ”heders”-mordet, hölls en minnesstund för Fadime på Sergels torg. Dåvarande justitieminister Thomas Bodström fick höra att regeringen burit sig skamligt åt, ur artikeln:

Han inledde manifestation med ett kort tal där han lovade skydd åt unga utsatta flickor runtom i landet. Nästa person vid mikrofonen hade desto mer på hjärtat. Sara Mohammad, ordförande i Glöm aldrig Pela och Fadime-föreningen, kallade ministerns budskap en upprepning”.

Nu, sexton år senare, upprepar sig socialakrobaterna igen. Det är mycket snack men lite verkstad i det partiet.

Ytterligare ett exempel på mycket snack men lite verkstad, ur Ledarsidornas artikel:

Mona Sahlin tillsatte efter detta utredningen om ”Makt, integration och strukturell diskriminering”. Utredningen hade och i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom struktu- rell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Utredaren, professor Masoud Kamali, kom fram till att alla påståenden om hedersrelaterat förtryck var ett uttryck för strukturell rasism och diskriminering”.

Hur många flickor och kvinnor har fallit från svenska balkonger sedan dess?

När Fadime höll talet i riksdagen berättade hon att hon som tonåring skulle tas till ”hemlandet” för bli bortgift. Jag har träffat en av alla de som giftes bort med ”rätt samhällskultur”, ur artikeln:

A’isha, nu 17 år gammal, skulle giftas bort med en man från ”hemlandet”, en man som var godkänd av familjen, som hade de rätta samhällskulturella värderingarna och som kunde fostra henne. Det var bara det att A’isha inte var invigd i planerna, för henne presenterades resan till familjens hemland som en semesterresa under sommarlovet. Under flygresan fick hon reda på vad som förväntades av henne: hon skulle träffa ett antal män som valts ut av familjen, en av männen skulle hon välja till sin make”.

Vad hade hänt om kvinnan sagt nej till tvångsäktenskapet, hade hon fallit från en balkong?

Professor Kamali kom fram till att ”alla påståenden om hedersrelaterat förtryck var ett uttryck för strukturell rasism och diskriminering”.

År 2017 fick han priset för ”Årets kämpe mot islamofobi” av Ibn Rushd Studieförbund, Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Unga Muslimer.

Professor Kamali, de muslimska förbunden och svenska politiker har svikit Pela, Fadime och många fler hitkommande flickor och kvinnor.

En del av dem lever inte längre.

Professor Kamali, de muslimska förbunden och socialdemokraterna har deras blod på sina händer.

Bilden är från Kjell Nilsson-Mäki