Greta Thunberg · Klimat · politik · Samhällsfrågor · Sverigedemokraterna

Klimatfascister är vetenskapsanalfabeter.

I Tyskland var de som gömde judar undan nazistena modiga.

I dagens Sverige är de som säger som det är modiga.

Sverigedemokraternas Bertil Malmberg är modig, han har utmanat klimatfascisterna i Södermanlad. Ur artikeln:

Nu kräver regionfullmäktigeledamoten Bertil Malmberg (SD) att Region Sörmlands Hållbarhetsprogram görs om. Programmet har ambitionen att kraftigt minska Region Sörmlands utsläpp av koldioxid och därmed klimatavtryck”.

Malmberg säger att det är fullständigt infantilt och ovetenskapligt att skylla allt på koldioxiden.

Monica Johansson (socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande) kräver att SD-gruppen i Södermanlands regionfullmäktige ska svara på om de står bakom Malmbergs motion eller inte:

”–I synnerhet när partiet säger att de inte är klimatförnekare”.

Hm. Hur kan man förneka klimatet, menar hon? Det är ju som att förneka hav när man badar i det.

Johansson är förmodligen en i Ernmanskaran som (likt Greta Thunberg) lärt sig några ord och rabblar dem utan att veta vad de innebär eller betyder.

SMHI definierar klimat som statistisk beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper.

Vad Johansson läser ur det är förmodligen ”koldioxid kommer ur bilar. Bestraffa bilkörning”.

Klimatfascister är vetenskapsanalfabeter.

Att i Sverige straffbeskatta bilkörning och flygresor är som att sätta plåster på en nedskjuten Rosengårdsbo: det framstår som ädelt men har ingen verkan.

Det kan finnas fler orsaker till att vädret ser ut att förändras över tid, SMHI förklarar:

Människan påverkar också klimatet genom olika sorters markanvändning. Mer eller mindre skog, jordbruksmark och stadsbebyggelse påverkar flöden av energi och vatten mellan atmosfär och mark vilket påverkar klimatet”.

Politikerna borde kanske minska byggraseriet och förbättra villkoren för skogs- och lantbrukare.

Socialdemokrat Monica Johansson säger att Bertil Malmberg försöker driva klimatfrågan i Södermanland till sin spets.

Det är exakt det som behövs i klimatfascisternas vetenskapsanalfabetiska skara.

Bilden är ur Mäkis bildblogg.