Greta Thunberg · Klimat · politik · Samhällsfrågor

Medan förfallet fortsätter stoppar ”de goda” huvudet i sanden och leker att det ordnar sig.

Vi som minns minns batikhäxan som i TV vrålade ”det handlar om BAAARN” när de unga män som vi nu försörjer vällde in i Sverige.

Det är inte bara vuxna som leker att de är barn, vuxna ”goda” kvinnor leker samma lek.

Den nya grejen att leka bland ”de goda” är klimatexpert.

En tonåring utan ens gymnasieutbildning har upphöjts till expert, när den experten säger ”ni ska gripas av panik” trampar fårskocken genast runt i panikfabriken.

Det är den nya rätta politiskt korrekta åsikten, den nya ”rätta” värdegrunden.

Sverige är ett av världens mest miljövänliga och klimatsmarta länder med 16 miljökvalitetsmål, tolv av dem följs upp på regional nivå.

Enligt Länsstyrelsen i Skåne kommer inte ett enda av länets 12 miljömål nås, ur artikeln:

Anledningen sägs vara skåningarnas höga konsumtion, intensiv byggnation och utsläpp från industrier”.

Länsstyrelsens Jeanette Schlaucher säger att Skåne län är ett exploaterat län, det byggs mycket på grund av en stor befolkning.

Den intensiva byggnationen behövs på grund av den intensiva invandringen som skulle rädda Sverige (vi sades föda för få barn, lösningen var invandring).

På grund av intensiv byggnation nås inte miljömålen, den stora och skattebekostade invandringen är således inte miljövänlig eller klimatsmart.

Skåningarnas höga konsumtion sägs vara en av anledningarna till att miljömålen inte nås. Schlauchers tips till den enskilda människan är att konsumera mindre och att inte kasta fimpar eller annat skräp på marken.

Den som knatat runt i de med mångkultur berikade bostadsområdena har kanske noterat att sophögarna titt som tätt ligger runt överfulla avfallsbehållarna.

Man kan leka med tanken var överkonsumtion och nerskräpning är överrepresenterad. Det är sannolikt inte i gruppen fattigpensionärer.

Schlauchers lösning på problemet är att:

☆ köpa Skånetrafikens sommarkort och åka tåg (som avgår och ankommer slumpmässigt numera),

☆ grilla mer grönsaker och mindre kött och

☆ satsa på biologisk mångfald genom att sätta upp ett bihotell eller odla växter som bin och humlor gillar.

Medan förfallet fortsätter stoppar ”de goda” huvudet i sanden och leker att det ordnar sig.

Det behövs i sanning en sopsortering hos dem.

Bilden är från Kjell Nilsson Mäki.