Centerpartiet · Islam · politik · Ramadan · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Värdegrundsdiktatur

Vill centerpartiet och sossarna integrera oss med islam?

Mångkulturen har sitt pris.

Nu är priset alltför högt för det vi inte vet vad det är.

Vad mångkultur är har ingen mångkultursivrare lyckats förklara än.

Antingen flackar de med blicken och stammar något om att vi minsann ALLTID haft mångkultur, eller så stirrar de likt en lobotomerad ödla på en och kläcker ur sig ”allas lika värde”.

En del kommer med köttbulleargumentet: ”Svenska köttbullar är minsann turkiska”.

De kanske talar med köttbullarna, men faktum är att svenska köttbullar med potatis och brunsås är sedan 300 år tillbaka en till svenska gommar assimilerad maträtt.

Köttbullereceptet sägs ha tagits hit av kung Karl XII.

Det var inte 100.000 köttbullar som kräver sin rätt och som måste försörjas av skattebetalarna som kom hit, det var ett recept en person tog hit.

De som tyckte om köttbullar åt dem, dock med andra kryddor. De turkiska keftas anpassades till Sverige, de assimilerades och blev köttbullar.

Att assimileras innebär att anpassa sig, ta seden dit man kommer.

Att integrera innebär istället att vi i Sverige anpassar oss efter de som valt att komma hit. Ett exempel på det är att lagen om religionsfrihet är satt ur spel:

☆ Numera ser vi en religions klädsel öka på gator och torg,

☆ badhus har tidvis portat män i en religions namn,

☆ det reses krav på religiös halalmat i skolor och på fängelser

☆ och vi tvingas på allt fler orter lyssna på proklameringen om en guds och dennes profets överhöghet.

Nu vill centerpartiets ungdomar integrera oss ytterligare, de föreslår att våra gemensamma högtider ska slopas, ur artikeln:

I stället ska varje medborgare själv få välja sina röda dagar. Sedan är man fri att välja om man vill vara ledig till jul, ramadan eller vid något annat tillfälle”.

En del utropar gärna ramadan som en svensk tradition, vilket är fel. Ramadan är en muslimsk religiös högtid som växer i vårt land där frihet från religion är lag.

När gemensamma värderingar, högtider och beteendemönster försvinner har man snart ingen gemenskap kvar.

I Sverige innebär integration istället segregation, den odefinierade svenska mångkulturen innebär splittring och parallella samhällskulturer.

Mångfalden dignar under förtyckande kvinnosyn, växande antisemitismen och skenande bidragsutbetalningar.

Hur man kryddar sina egna köttbullar i sitt eget kök är upp till var och en, men i samhället ska alla lyda svenska lagar och anpassa sig (assimileras) till svenska samhällskulturella regler.

Gör inte alla det har vi snart inte svenska samhällskulturella regler kvar.

Bilden är ur Jeanders bildblogg.