Kyrkan · politik · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Vilken värdegrund står Svenska kyrkan på numera?

Det sägs att kyrka och stat är åtskilda, men samma vansinne tycks råda inom båda.

Staten ger pengar till muslimska terrororganisationer, kyrkan ger pengar till socialistiska dito.

Ur artikeln:

Svenska kyrkan är med och delar ut pris till Extinction Rebellion (XB), ett internationellt nätverk som säger sig förespråka civil olydnad och ett ”fredligt kreativt uppror” för att förhindra ”ekologisk kollaps”.

Aktiviströrelsens grundare anser Förintelsen är ”en skitsak”.

Man kan undra vad förintelseöverlevare Hédi Fried och DN:s Peter Wolodarski tycker om att Svenska kyrkan förminskar Frieds traumatiska upplevelser.

Det är Sveriges kristna råd som tilldelat aktiviströrelsen Martin Luther King-priset, motiveringen lyder:

Deras utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen”.

Den medborgarrättsrörelse som behövs i Sverige är av annat slag: trolljägare som utrustade med basebollträ skyddar invånare från rån och flickor från våldtäkter.

Extinction Rebellion förespråkar:

☆ utomparlamentariska metoder (våld),

☆ att tillsätta beslutsförsamlingar av slumpvis utvalda medborgare (gissa hur de kommer bytas ut om de har ”fel” åsikter)

☆ som tvingar demokratiska församlingar att följa deras beslut (det kallas diktatur och praktiserades av Hitler och Stalin).

Socialister är experter på att kapa andras frågor och under täckmantel blåsa upp en rörelse som är ”politiskt korrekt”. Hur det fungerar i praktiken upptäckte de som hamnade i Stalins eller Hitlers läger.

Med tanke på vad för rörelser Svenska kyrkan stöder kan man undra vilken värdegrund den står på.

Har de (liksom Martin Luther King hade) en dröm?

Bilden är från Jeanders bildblogg.