Centerpartiet · Liberalerna · Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

De rödgrönas kotteri, ger oss ett vinstfritt nitlotteri.

Bilden är från Jeanders bildblogg.

Har Sveriges regering vunnit på Lotto?

NU finns det plötsligt mer pengar att skvätta ut. Eller… finns det det?


Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har enats om att kommunsektorn ska få 5 miljarder kronor extra i år, ur texten:

Vi vill ge beskedet om mer pengar redan nu så att de kan planera sin verksamhet. Hon tillade att det viktiga är att kommunsektorn nu får reda på ATT pengarna kommer, inte NÄR de kommer”.

Vi ska innerlligt hoppas att det inte blir som floskeln om den oerhört kostsamma skattefinansierade invandringen: vinsten kommer längre fram… MYCKET längre fram…men innan nästa IS-tid… kanske.

Mer pengar som skvätts ut är från A-kassorna, förra året ökade utbetalningarna med omkring 1,5 miljard till 14,3 miljarder.

Det beror på lågkonjunkturen. Eller inte. I dagens Sverige vet ingen riktigt, men sysselsättningen bland nyanlända (politiska för de oerhört kostsamma ickearbetande skattefinansierade invandrarna) är hög sägs det. Sägs det… SÄGS det.

Ja, ni vet, prata går ju, men prata så det går är svårare.

Under högkonjunkturen 2018 tog A-kassepengarna slut redan under oktober månad!

Pengarna tog slut för att Sveriges regering hade räknat fel.

De sitter inga raketforskare i Sveriges regering, men det blir en vinst LÄNGRE FRAM.

Det ligger miljarder och skvalpar i bland annat Kommunals skattkistor, de kan försvinna fortare än en socialist stjäl dina pengar.

De rödgröna raketforskarna vill ändra villkoren för att vara berättigad till A-kassa, ur artikeln:

Det kan innebära att det räcker med en bara några månader lång statsfinansierad lärlingsanställning för att kunna ta del av vad tidigare medlemmar och arbetsgivare byggt upp under decennier”.

Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut vad det innebär.

Sammanfattning:

☆ Kommunerna ska få mer pengar någon gång, längre fram (var pengarna ska tas kan man undra).

☆ Sysselsättningen är hög bland skattefinansierade arbetslösa invandrare, men arbetslösheten ökar så A-kassornas pengar minskar.

☆ Nyanlända ska kunna få A-kassa efter några månaders skattefinansierat lattjo-lajbansjobb.

Men: vilka ska betala allt det här?

Ett tips till regeringen: sätt alla arbetslösa, svårt långtidssjuka och pensionerade svenskar i samma sorts fina sysselsättning och bidrag som invandrade får.

Ge dem A-kassa efter några månader.

Vinsten kommer ju sedan, lite längre FRAM.

t