Miljöpartiet · politik · Samhällsfrågor · Socialdemokraterna · Socialismen · Vänsterpartiet · Värdegrundsdiktatur

Vill vi ge bort vår demokrati till Löfven och de rödgröna?

Om inte ”om” varit…

Om inte ”om” varit hade en del som hänt inte hänt.


Om inte ”om” varit hade nazisterna inte kommit till makten i Tyskland.

Om inte ”om” varit hade kommunisterna (vänstern) inte ockuperat och förtryckt stora delar av Europa.

Om inte ”om” varit….

Innan 1930 var Adolf Hitler på väg att förlora den makt han manövrerat sig till, men 1929 kraschade New York-börsen och den stora depressionen drabbade även tyskarna.

När tyskarna drabbades fick Hitler ”rätt” och det tyska folket gav Adolf Hitler makten.

Resten är, som det heter, historia. Om inte ”om” varit…

Nu vill Löfven och regeringen ha ökad makt för att stoppa coronaviruset, ur artikeln:

Regeringen vill ha kraftigt ökade maktbefogenheter, man har vänt sig till oppositionen för att få stöd för förändringen. Moderaterna varnar för att ”beslut kan komma att fattas som är mycket ingripande för enskilda”.

Under trettio-och fyrtiotalen fattades beslut i Tyskland som var mycket ingripande för Hitlers motståndare och judar. Om inte ”om” varit…

December 2014 skrev jag en nyårskrönika vari jag jämförde Stefan Löfvens politiska manövrer med Adolf Hitlers.

Adolf Hitler kunde slutgiltigt befästa sin makt på grund av den ekonomiska depressionen.

Nu använder (kanske) Löfven och de rödgröna coronadepressionen i samma syfte.

Att ge Stefan Löfven och de rödgröna makt är som att ge ett gäng EU-migranter nycklarna till sin bostad: lätt att ge bort, svårt att få tillbaka.

Vill vi ge bort vår demokrati till Löfven och de rödgröna?

Bilden är från Kalle Strokirks bildarkiv.