Islam · politik · Rasismen · Samhällsfrågor · Värdegrundsdiktatur

Anpassar man sig kan man vinna, alternativet är att ur tävlingen försvinna.

Svensk media är som koranen:

Nyheterna är gamla och förvirrande.


På SVT:s sida rapporterades den 30 november 2020 om en stor studie som visar att människor från mellanöstern diskrimineras i Sverige.

Rubriken är: ”Professorn: ”Personer med namn från Mellanöstern är mest diskriminerade

Studien gjordes för tretton år sedan, år 2007!

I studien som genomfördes 2007 undersöktes vikten av namn för att kallas till jobbintervju, och studien visade att det fanns skillnader.

I artikel står att professor Dan-Olof Rooth var med i undersökningen.

Apropå namn, om Rooth var med som utfyllning, hade det varit roothfyllning då?

Den som intervjuade Rooth borde gått till roothen i frågan om VARFÖR vissa prioriteras bort på grund av sitt namn. Den politiskt korrekta följdfrågan som ställdes är istället, ur artikeln:

Vad kan det bero på? Är det okunskap eller kan det finnas ett mått av rasism?

Reporterns förutfattade mening är alltså att de som rekryterar nya medarbetare är antingen okunniga eller rasister.

Dan-Olof Rooth svarade: Det är mer att namnet signalerar något osäkert eller ger dålig association”.

När man anställer en ny medarbetare väljer man den som sannolikt har bäst förutsättningar att utföra arbetet.

Sanningen är snarare att de som gör urvalet är kunniga.


Enligt studien signalerar namn från Mellanöstern något osäkert eller ger dålig association.

Kan det ha att göra med dåliga språkkunskaper, terrordåd, förlegad kvinnosyn, krav på bönestunder under arbetstid, halalmat, uniform klädsel för kvinnor (hijab) och ovilja att assimilera sig?

För ärligt talat: bjuder vi in till kalas vill vi väl inte ha objudna gäster som kräver att vi anpassar kalaset efter dem?


Bilden är från Jeanders bildblogg.