Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli.

När Nordkorea gör vad Miljöpartiet signalerar nu kallas det indoktrinering.

Miljöpartiet signalerar att de vill införa en åldersgräns för barns möjlighet attt läsa på sociala medier. Det kan vid första anblicken verka vara omtanke om barnen som råder, men med beaktande av deras övriga förslag är det värt att fundera över miljöpartiets plan.

Varför vill de kunna hindra barn att läsa det som makten inte kan censurera och styra? Enligt SVT kan åldersgränsen bli så hög som 16 år (1).

 

Vi vet att tonåringar är mer lättpåvekade än vuxna, kanske det är därför Miljöpartiet har föreslagit sänkt ålder för rösträtt, 2013 stod att läsa i pressen (2):

“Partiet ser en sänkning av rösträttsåldern från 18 till 16 år som ett viktigt steg för att stärka ungas roll i det politiska beslutsfattandet. –“Det ger fler unga människor möjlighet att få vara med och påverka”.

De vill alltså att allt fler som inte är färdigutvecklade då det kommer till hjärnans funtioner ska få vara med och bestämma i Sverige. På deras hemsida kan man läsa (3):

“För att stärka demokratin i vårt land vill Miljöpartiet bland annat sänka rösträttsåldern till 16 år”.

Rent åldersmässigt är det ju samma skillnad mellan en 1-åring och 16-åring som mellan en 16-åring och 32-åring, i båda fallen är det 15 år som skiljer dem åt.

Sänker vi rösträtten till 1 års ålder så kan ALLA vara med och rösta, DÅ har vi jädrar i min morotslåda demokrati. Men kanske inget land, förmodligen bara ett morotsland.

Värt att notera är att även liberalen Olle Wästberg, ordförande för demokratiutredningen, föreslår samma sak.

 

Sveriges demokratiminister passar in i den miljöpartistiska barnkrubban eftersom hon, enligt kriminolog Leif GW Persson, ”pratar och tänker som ett barn” (4).

Demokratiministern och regeringen har anslagit några miljoner till “lokala resursentrum för demokrati” där ungdomars engagemang ska kanaliseras in i demokratiska system.

Om Nordkorea gör samma sak kallas det indoktrinering.

 

Vi kan undra om t.ex. Sverigedemokratiska ungdomar med Sverigedemokratiska engagemang är välkomna att kanaliseras in i Sverigedemokraternas demokratiska system.

Miljöpartiet vill starta den odemokratiska miljöpartistiska indoktrineringen tidigt i barnens utbildning precis på samma sätt som socialisterna har lurat i elever att kommunismen är en bra och demokratisk ideologi. Miljöpartiet vill att barn ska lära sig kritiskt tänkande i skolan, paradoxen med miljöpartiets förslag är att de kommer avveckla sig själva. Att lära barn kritiskt tänkande är nämligen att lära barnen att se de lögner miljöpartiet kör med, ur en artikel (6):

“Att kulturministern vill lära barn kritiskt tänkande betyder alltså att Bah-Kuhnke vill att

★ barn bland annat ska lära sig att använda intellektet framför känslor och åsikter,

★ att lära sig granska fakta och information och dra slutsatser baserat på rationellt tänkande och rationella argument,

★ inte på vad förljugna politiker och media påstår”.

Alltså precis tvärtom som miljöpartister fungerar. Inte så dumt att pedagogen i skolsalen är exemplet på det eleverna kritiskt ska granska, i de skolsalarna kommer herrfröken hen alltid ha fel.

 

Det är mer sannolikt att miljöpartiet vill styra barns tankar åt ett visst håll istället för att kritiskt granskas, de lokala resursentrumen för demokrati kanske borde heta “Statens center för åsiktskorrigering”. Demokratiminister Bah Kuhnke kan få titeln “korrigeringsminister av tonåringar med inte fullt utvecklade hjärnor”.

I årets första nummer av tidskriften Illustrerad vetenskap finns en artikel med rubriken “Tonåringen tänker som en hjärnskadad”. I artikeln står bl.a:

★ Prefontala barken är inte fullt utvecklad, vilket gör att tonåringar saknar impulskontroll och omdöme.

★ Pannloben är ofärdig, vilket ger tonåringen dålig överblick.

★ Amygdala: bristande kontroll gör tonåringen känslomässigt labil.

Artikeln beskriver tonåringar och miljöpartister som sitter i regeringen, miljöpartister har ingen överblick över verkligheten och Romson gråter i TV sedan miljöpartiets politik visat sig vara omdömeslös.

För att vara snäll kan man ju säga att miljöpartister inte åldras i hjärnkontoret, de är ständigt som tonåringar.

 

Ska miljöpartiet kanske starta nya avdelningar för yngre? Till moderpartiet och ungdomsförbundet kan läggas en sorts miljöpartistisk Bamseklubb, på miljöpartiets maskrosspråk kan de gröna omogna som är med i den klubben kallas kart (som äppelkart).

Att karta uppför miljöpartiets karriärstege innebär att karta från kart till mellankart, när karriären tar riktig fart är det go-kart. På startlinjen hörs de miljövänliga morotsmotorerna varvas upp inför miljöpartiets eget gokart-lopp Kretsloppet. Wrooomson, wrooomson, wrooom…….

 

Min dikt, Maskroskarten, blir sålunda:

”Miljöpartiets go-kartskartor är skrivna med osynligt bläck,

det är därför miljöpartiets ledamöter är helt väck.

De kör på av bara vanan

att ständigt vara av från banan.

När de har kört av med morotskarten,

fortsätter de köra av bara farten”.

 

Som ordspråket säger: det ska böjas i tid det som krokigt ska bli.

 

1/

http://omni.se/…/ab8df2d7-419b-41b9-9d47-c751915f65c3

2/

http://www.hd.se/lokalt/klippan/2013/09/19/mp-vill-att-16-aringar-ska-fa-rostratt/

3/

http://www.mp.se/politik/demokrati-och-politik

4/

http://www.expressen.se/nyheter/bah-kuhnke-alskar-yttrandefriheten/

5/

http://www.dn.se/debatt/ungdomar-har-obefintlig-kunskap-om-kommunism/

6/

http://avpixlat.info/2015/08/22/kulturministern-vill-minska-invandringen-och-utplana-miljopartiet/