Centerpartiet · Islam

Centern centrerar ISkallt på islams värdegrund.

I juni hade Sydsvenska Dagbladet en artikel om barnäktenskap

De är förbjudna i Sverige om man är svensk.

Men inte om man är nysvensk.

 

 

Om man är nysvensk gäller andra lagar, en pedofilistisk samhällskultur verkar slagit rot i vårt land. 

Migrationsverket har identifierat 132 gifta barn i 80 kommuner, barn som i de flesta fall har placerats med sina vuxna ”makar”.

Alltså är det flickebarn som har dessa vuxna ”makar”. Gubbsjukan växer i vårt land.

 

I Malmö kommun växer gubbsjukan som miljöpartistiskt ogräs, vid en särskild inventering fann Migrationsverket 65 gifta flickebarn i kommunen.

Man kan undra vad kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh, tycker om det.

Jammeh kanske tycker det är mumma med barn som i Muhammeds anda blir mamma och tidigt ska amma.

 

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tycker inte det, han säger:

”Vi håller helt med FN att förekomsten av barnäktenskap ska elimineras”.

Ett första steg kan ju vara att förbjuda sharia som går tvärt emot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 

Varje år tas mängder med flickor i 13-14-års ålder ur skolan för att giftas bort med en äldre man, oftast en släkting som bor i ”hemlandet.

Centerpartiet hade förslag på att skolplikten skulle tas bort och månggifte tillåtas.

Blir äktenskap med flickebarn tillåtet om centern får råda?

 

I Centerpartiets Sverige kommer flickor förmodligen  inte få ubilda sig, de kommer stå vid spisen och föda barn.

Alluha akbar på centerns vis, gravida flickebarn och männen på IS?

De gröna verkar gilla islam.